Pages

 Development and managing of the career within an organization - case JGL
Development and managing of the career within an organization - case JGL
Matea Vukić
Career is one of the biggest aspects in a persons life it represents an individuals journey through learning work and aspects of life. The goal of this paper is to explain how an organization manages and develops the career of its employees in order to get competent and skillful workers. It describes the planning process of the career thru different programs and phases and how managers and highly positioned people within an organization motivate their employees so they can reach their full...
 Gravitacijski model u međunarodnoj trgovini: slučaj Europske unije
Gravitacijski model u međunarodnoj trgovini: slučaj Europske unije
Ana Barić
Rad se fokusira na problem trgovinske razmjene među zemljama članicama Europske Unije. Zabilježen je porast u obujmu trgovinske razmjene nakon pristupanja novih članica Uniji. To može biti primijećeno nakon što analiziramo statističke podatke koji prikazuju kretanje volumena trgovinske razmjene u određenim zemljama kao i u cijeloj EU. Jednostavna indeks analiza obujma trgovine omogućava nam da promatramo promjene kroz vrijeme, premda zanemaruje uzroke tih promjena. Kako bi ti...
 Impact of globalisation on economy of EU member states
Impact of globalisation on economy of EU member states
Aleksandra Borjanić
Globalisation is a modern trend that is working on a global basis and refers to all countries and people in the world. Working hypothesis of this thesis is: The process of globalisation will bring stronger economic, political and cultural relations between EU member states and it will contribute to economic development, efficiency and unemployment reduction. The result after researching showed that the hypothesis is true and it will be accepted. There are three aspects of globalisation:...
Accounting policies
Accounting policies
Marijela Paić
Accounting policies are the specific principles, rules and procedures implemented by a company's management team and are used to prepare its financial statements. Accounting policies are a set of standards that control companys preparation of financial statements. Accounting policies are used to deal specifically with complicated accounting practices such as depreciation methods, recognition of goodwill, inventory value and the consolidation of financial accounts, preparation of research and...
Akceptiranje poslovnih funkcija menadžmenta u obrtu  "Autoprijevoznik Davor Fabijanić Crni" Pag
Akceptiranje poslovnih funkcija menadžmenta u obrtu "Autoprijevoznik Davor Fabijanić Crni" Pag
Marin Fabijanić
U doba velike gospodarske i ekonomske krize koja je zahvatila cijeli svijet desile su se mnoge krucijalne promjene u cijelom svjetskom gospodarstvu. Jedna od većih promjena je ubrzaniji nastanak, ali i nestanak poduzeća, no, simptomatično je da se ista konstatacija može vezivati i za druge organizacijske oblike, npr. poduzeća, obrte, zadruge i sl. U ovom radu se prati opstanak obrta u svijetu, Europi, Hrvatskoj te naposljetku u Gradu Pagu. U suštini ekonomska kriza je značajno...
Aktualna svjetska financijska kriza i njen utjecaj na Republiku Hrvatsku
Aktualna svjetska financijska kriza i njen utjecaj na Republiku Hrvatsku
Laura Turkalj
Financijska kriza utječe na normalno funkcioniranje gospodarstva, institucija, kućanstva, ali i samog pojedinca. Ona izaziva brojne poremećaje u ekonomskim aktivnosti.Kriza je nepredviđeni i iznenadni događaj koji ozbiljno narušava gospodarstvo i stanovništvo zemalja koje je zahvatila. Svjetska financija kriza započela je 2008. godine slomom drugorazrednih hipoteka u SAD-u. Ubrzo se proširila u Europu. U Hrvatskoj kriza je započela 2008. godine padom gospodarske aktivnosti,...
Aktuaristika i tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj
Aktuaristika i tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj
Morena Aničić
Završni rad prikazuje povijesni razvoj osiguranja te kroz osnove aktuarske matematike objašnjava bruto i neto premiju osiguranja, pojam i važnost osiguranja, pravne izvore osiguranja te proizvode osiguravateljeve industrije. Neživotno osiguranje i životno osiguranje objašnjeno je pojedinačno, te je životno objašnjeno i na temelju najčešćih podvrsta. Zasebno je objašnjena neto, ali i bruto premija osiguranja koja može biti jednokratna, privremena i doživotna, kao i tržište...
Analiza demografskih osobina korisnika usluga elektroničkog bankarstva na primjeru Privredne banke Zagreb d.d.
Analiza demografskih osobina korisnika usluga elektroničkog bankarstva na primjeru Privredne banke Zagreb d.d.
Tina Cvrtila
U radu se analiziraju podaci o demografskim karakteristikama klijenata Privredne banke Zagreb. Nakon teorijskog uvoda kroz prikaz kartičnog poslovanja kao i samog Internet bankarstva, istraženo je kroz primjer kolika je razina korištenja usluga internetskog bankarstva kod klijenata različite starosne dobi te različitih razina obrazovanja. Analizom podataka potvrđene su obje postavljene hipoteze rada, koje kažu da porastom obrazovne strukture klijenata PBZ banke raste i udio korisnika...
Analiza dolazaka i noćenja turista u Istarskoj županiji prema zemlji prebivališta u razdoblju 2010.-2015. godine
Analiza dolazaka i noćenja turista u Istarskoj županiji prema zemlji prebivališta u razdoblju 2010.-2015. godine
Gabriela Stojšić
Državni zavod za statistiku pojam turist definira kao svaku osobu koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili nekom drugom objektu za smještaj gostiju radi odmora ili rekreacije, sporta, zdravlja, poslova, studija, porodice, religije, javnih misija ili skupova. U razdoblju od 2010. do 2015. godine zabilježen je konstantan rast ostvarenih dolazaka i noćenja turista u cijeloj Republici Hrvatskoj pa tako i u Istarskoj županiji. Analizirajući...
Analiza dolazaka turista u Primorsko-goransku županiju prema zemlji prebivališta u razdoblju od 2009.-2014. godine
Analiza dolazaka turista u Primorsko-goransku županiju prema zemlji prebivališta u razdoblju od 2009.-2014. godine
Andrea Tomljanović
Završni rad usmjeren je na turizam s naglaskom na Primorsko-goransku županiju. S obzirom na to da je tema Analiza dolaska turista u Primorsko-goransku županiju u razdoblju 2009.-2014. godine, upravo je razmatranje turističkih kretanja glavna zadaća rada. Ustanovljeno je kako je Primorsko-goranska županija treća najposjećenija županija od strane inozemnih turista. Tako je u 2014. godini brojila 2.419.864 turističkih posjeta. Pozitivan rezultat prvenstveno omogućuje povoljan...
Analiza dolazaka turista u Splitsko-dalmatinsku županiju prema zemlji prebivališta u razdoblju 2009.-2014. godine
Analiza dolazaka turista u Splitsko-dalmatinsku županiju prema zemlji prebivališta u razdoblju 2009.-2014. godine
Ana Popić
U završnom radu glavni naglasak stavljen je na turizam. Turizam je skup pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, izuzevši putovanja zbog poslovne aktivnosti pojedinca. U radu se analiziraju dolasci turista u Splitsko-dalmatinsku županiju u razdoblju 2009.-2014. godine. Županija radi svoje mediteranske klime, obilja sunca i visokih temperatura te pogodnog položaja iz godine u godinu broji sve više turista, što dokazuje provedena analiza. Analiza pokazuje...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Energo d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Energo d.o.o.
Lorena Mršić
Prva cjelina rada detaljno je objasnila cijelu strukturu te cilj rada, što je bilo analizirati poslovanje poduzeća Energo d.o.o., te temeljem financijskih pokazatelja donijeti sud o poslovanju te zdravlju poduzeća. Druga i treća cjelina rada obuhvatile su teorijski prikaz nužan za razumijevanje svrhe rada, odnosno što su to uopće financijski izvještaji, zašto se oni sastavljaju, koji je njihov značaj te što je njima moguće postići. Financijski su izvještaji strukturirani prikaz...

Pages