Pages

 Cultural environment identification in export business of Jadran-Galenski laboratory
Cultural environment identification in export business of Jadran-Galenski laboratory
Mihaela Šugić
The objective of this paper is to theoretically explain and analyse cultural environment in export of Jadran-galenski Laboratory as one of the shareholding pharmaceutical corporations. The paper includes introduction to Jadran-galenski Laboratory as a pharmaceutical company included in international business via export, theoretical background on extent of cultural environment regarding its scope, factors and dimensions, and comparative analysis of all markets in export of Jadran-galenski...
 Development and managing of the career within an organization - case JGL
Development and managing of the career within an organization - case JGL
Matea Vukić
Career is one of the biggest aspects in a persons life it represents an individuals journey through learning work and aspects of life. The goal of this paper is to explain how an organization manages and develops the career of its employees in order to get competent and skillful workers. It describes the planning process of the career thru different programs and phases and how managers and highly positioned people within an organization motivate their employees so they can reach their full...
 Effect of globalization on tea production and trade in China
Effect of globalization on tea production and trade in China
Lea-Iva Kalfić
This paper discusses the phenomenon of Chinese tea production and trade throughout history, as well as its state today. The emphasis will be put on the successful economic and rural development of China with the challenges of today in sight. Furthermore, the history of Chinese tea breakthrough and the internal market structure will be explained. Also, the causes of why China is the second largest producer after Kenya, will be shown. Since it is not easy to provide the evergrowing population...
 Gravitacijski model u međunarodnoj trgovini: slučaj Europske unije
Gravitacijski model u međunarodnoj trgovini: slučaj Europske unije
Ana Barić
Rad se fokusira na problem trgovinske razmjene među zemljama članicama Europske Unije. Zabilježen je porast u obujmu trgovinske razmjene nakon pristupanja novih članica Uniji. To može biti primijećeno nakon što analiziramo statističke podatke koji prikazuju kretanje volumena trgovinske razmjene u određenim zemljama kao i u cijeloj EU. Jednostavna indeks analiza obujma trgovine omogućava nam da promatramo promjene kroz vrijeme, premda zanemaruje uzroke tih promjena. Kako bi ti...
 Impact of globalisation on economy of EU member states
Impact of globalisation on economy of EU member states
Aleksandra Borjanić
Globalisation is a modern trend that is working on a global basis and refers to all countries and people in the world. Working hypothesis of this thesis is: The process of globalisation will bring stronger economic, political and cultural relations between EU member states and it will contribute to economic development, efficiency and unemployment reduction. The result after researching showed that the hypothesis is true and it will be accepted. There are three aspects of globalisation:...
 Koristi i troškovi integriranja Hrvatske u Europsku uniju
Koristi i troškovi integriranja Hrvatske u Europsku uniju
Damjan Raguž
Temeljna ideja ovog rada je informirati čitatelja o pozitivnim i negativnim posljedicama integriranja Hrvatske u Europsku uniju. Usporedba stanja hrvatskog gospodarstva prije i nakon članstva najbolji je pokazatelj imaju li hrvatski građani koristi od promjena koje donosi Europska unija u smislu poboljšanja životnog standarda. Prošlo je četiri godine otkako je Hrvatska postala članicom, a domaći se poljoprivrednici i obrtnici žale kako još uvijek nisu dobili ono što im je...
 Čimbenici od utjecaja na potrošača pri kupnji nekretnine
Čimbenici od utjecaja na potrošača pri kupnji nekretnine
Sara Maria Dilenardo Zamlić
Tržište nekretnina jedno je od kompleksnih i specifičnih tržišta u kojemu djeluju potrošači krajnje potrošnje čiji su sudionici fizičke osobe, pojedinci i domaćinstva koji kupuju nekretninu za vlastitu i/ili upotrebu svih članova obitelji u svrhu rješavanja stambenog pitanja ili nekretnine za odmor. U današnjem suvremenom okruženju u kojemu je tržište dinamično i trendovi se kontinuirano mijenjaju, potrošači su izloženi naglim promjenama njihovih želja i preferencija....
Accounting policies
Accounting policies
Marijela Paić
Accounting policies are the specific principles, rules and procedures implemented by a company's management team and are used to prepare its financial statements. Accounting policies are a set of standards that control companys preparation of financial statements. Accounting policies are used to deal specifically with complicated accounting practices such as depreciation methods, recognition of goodwill, inventory value and the consolidation of financial accounts, preparation of research and...
Akceptiranje poslovnih funkcija menadžmenta u obrtu  "Autoprijevoznik Davor Fabijanić Crni" Pag
Akceptiranje poslovnih funkcija menadžmenta u obrtu "Autoprijevoznik Davor Fabijanić Crni" Pag
Marin Fabijanić
U doba velike gospodarske i ekonomske krize koja je zahvatila cijeli svijet desile su se mnoge krucijalne promjene u cijelom svjetskom gospodarstvu. Jedna od većih promjena je ubrzaniji nastanak, ali i nestanak poduzeća, no, simptomatično je da se ista konstatacija može vezivati i za druge organizacijske oblike, npr. poduzeća, obrte, zadruge i sl. U ovom radu se prati opstanak obrta u svijetu, Europi, Hrvatskoj te naposljetku u Gradu Pagu. U suštini ekonomska kriza je značajno...
Akcize na alkohol u Hrvatskoj i usporedba sa zemljama Europske unije
Akcize na alkohol u Hrvatskoj i usporedba sa zemljama Europske unije
Stošija Baljak
Akcize ili trošarine kao jedan od najstarijih poreznih oblika imali su, te imaju i danas vrlo važnu ulogu za porezni sustav gotovo svake moderne države. Akcize su zbog svojih obilježja poput nevidljivosti, jeftinoće ubiranja, niske porezne stope prihvaćene od širokog sloja stanovništva, što ide u korist svakom poreznom sustavu pojedine države. Indirektni porezi pod koje spadaju akcize, posebni porezi i porez na opću potrošnju čine gotovo više od polovice prihoda državnog...
Aktivna politika zapošljavanja u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Aktivna politika zapošljavanja u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Nevena Šegrt
Aktivna politika zapošljavanja vremenski i prostorno komparativan je pojam, koji u aktualno vrijeme na razini Europske unije prelazi u pravno obvezujuće norme za države članice, čiji je temelj dan u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Uvođenje aktivnije institucionalne javne politike Europske unije kada je u pitanju aktivna politika zapošljavanja pozitivno je utjecalo na države članice da otpočnu s razvojem, svojim tržištima rada prilagođenim mjerama. Jedna od takvih...
Aktualna svjetska financijska kriza i njen utjecaj na Republiku Hrvatsku
Aktualna svjetska financijska kriza i njen utjecaj na Republiku Hrvatsku
Laura Turkalj
Financijska kriza utječe na normalno funkcioniranje gospodarstva, institucija, kućanstva, ali i samog pojedinca. Ona izaziva brojne poremećaje u ekonomskim aktivnosti.Kriza je nepredviđeni i iznenadni događaj koji ozbiljno narušava gospodarstvo i stanovništvo zemalja koje je zahvatila. Svjetska financija kriza započela je 2008. godine slomom drugorazrednih hipoteka u SAD-u. Ubrzo se proširila u Europu. U Hrvatskoj kriza je započela 2008. godine padom gospodarske aktivnosti,...

Pages