Pages

 Cultural environment identification in export business of Jadran-Galenski laboratory
Cultural environment identification in export business of Jadran-Galenski laboratory
Mihaela Šugić
The objective of this paper is to theoretically explain and analyse cultural environment in export of Jadran-galenski Laboratory as one of the shareholding pharmaceutical corporations. The paper includes introduction to Jadran-galenski Laboratory as a pharmaceutical company included in international business via export, theoretical background on extent of cultural environment regarding its scope, factors and dimensions, and comparative analysis of all markets in export of Jadran-galenski...
 Development and managing of the career within an organization - case JGL
Development and managing of the career within an organization - case JGL
Matea Vukić
Career is one of the biggest aspects in a persons life it represents an individuals journey through learning work and aspects of life. The goal of this paper is to explain how an organization manages and develops the career of its employees in order to get competent and skillful workers. It describes the planning process of the career thru different programs and phases and how managers and highly positioned people within an organization motivate their employees so they can reach their full...
 Effect of globalization on tea production and trade in China
Effect of globalization on tea production and trade in China
Lea-Iva Kalfić
This paper discusses the phenomenon of Chinese tea production and trade throughout history, as well as its state today. The emphasis will be put on the successful economic and rural development of China with the challenges of today in sight. Furthermore, the history of Chinese tea breakthrough and the internal market structure will be explained. Also, the causes of why China is the second largest producer after Kenya, will be shown. Since it is not easy to provide the evergrowing population...
 Gravitacijski model u međunarodnoj trgovini: slučaj Europske unije
Gravitacijski model u međunarodnoj trgovini: slučaj Europske unije
Ana Barić
Rad se fokusira na problem trgovinske razmjene među zemljama članicama Europske Unije. Zabilježen je porast u obujmu trgovinske razmjene nakon pristupanja novih članica Uniji. To može biti primijećeno nakon što analiziramo statističke podatke koji prikazuju kretanje volumena trgovinske razmjene u određenim zemljama kao i u cijeloj EU. Jednostavna indeks analiza obujma trgovine omogućava nam da promatramo promjene kroz vrijeme, premda zanemaruje uzroke tih promjena. Kako bi ti...
 Imidž mladih o turističkim destinacijama Hrvatske, Slovenije i Srbije
Imidž mladih o turističkim destinacijama Hrvatske, Slovenije i Srbije
Anita Širola
Ovaj završni rad ispituje percepciju studenata Slovenije, Hrvatske i Srbije o destinacijama u regionalnom okruženju. Glavno istraživačko pitanje je ustvrditi koji čimbenici utječu na donošenje odluka pri odabiru destinacije. Teorijski dio rada govori o udjelu turizma u BDP-u pojedine države i čimbenicima koji utječu na stvaranje percepcije potrošača pri odabiru destinacije. Definiran je marketinški miks u turizmu te je opisano na koji je način pandemija uzrokovana Covid19...
 Impact of globalisation on economy of EU member states
Impact of globalisation on economy of EU member states
Aleksandra Borjanić
Globalisation is a modern trend that is working on a global basis and refers to all countries and people in the world. Working hypothesis of this thesis is: The process of globalisation will bring stronger economic, political and cultural relations between EU member states and it will contribute to economic development, efficiency and unemployment reduction. The result after researching showed that the hypothesis is true and it will be accepted. There are three aspects of globalisation:...
 Koristi i troškovi integriranja Hrvatske u Europsku uniju
Koristi i troškovi integriranja Hrvatske u Europsku uniju
Damjan Raguž
Temeljna ideja ovog rada je informirati čitatelja o pozitivnim i negativnim posljedicama integriranja Hrvatske u Europsku uniju. Usporedba stanja hrvatskog gospodarstva prije i nakon članstva najbolji je pokazatelj imaju li hrvatski građani koristi od promjena koje donosi Europska unija u smislu poboljšanja životnog standarda. Prošlo je četiri godine otkako je Hrvatska postala članicom, a domaći se poljoprivrednici i obrtnici žale kako još uvijek nisu dobili ono što im je...
 Online komunikacija zdravstvenih ustanova  s postojećim i potencijalnim turistima u svrhu promicanja zdravstvenog turizma
Online komunikacija zdravstvenih ustanova s postojećim i potencijalnim turistima u svrhu promicanja zdravstvenog turizma
Barbara Dalleaste
U posljednjih nekoliko godina sve je više zastupljeniji i traženiji zdravstveni turizam. Naime, zbog starenja stanovništva, ali i povećanja svijesti pojedinaca o važnosti zdravlja i aktivnog načina života, povećala se i potražnja za uslugama zdravstvenog turizma. U Hrvatskoj postoji značajan broj bolnica, lječilišta i poliklinika koje su usmjerene na zdravstveni turizam. Iako zdravstveni turizam ima puno prednosti u svim segmentima, one u Hrvatskoj nisu dovoljno...
 Čimbenici od utjecaja na potrošača pri kupnji nekretnine
Čimbenici od utjecaja na potrošača pri kupnji nekretnine
Sara Maria Dilenardo Zamlić
Tržište nekretnina jedno je od kompleksnih i specifičnih tržišta u kojemu djeluju potrošači krajnje potrošnje čiji su sudionici fizičke osobe, pojedinci i domaćinstva koji kupuju nekretninu za vlastitu i/ili upotrebu svih članova obitelji u svrhu rješavanja stambenog pitanja ili nekretnine za odmor. U današnjem suvremenom okruženju u kojemu je tržište dinamično i trendovi se kontinuirano mijenjaju, potrošači su izloženi naglim promjenama njihovih želja i preferencija....
Accounting policies
Accounting policies
Marijela Paić
Accounting policies are the specific principles, rules and procedures implemented by a company's management team and are used to prepare its financial statements. Accounting policies are a set of standards that control companys preparation of financial statements. Accounting policies are used to deal specifically with complicated accounting practices such as depreciation methods, recognition of goodwill, inventory value and the consolidation of financial accounts, preparation of research and...
Accounting treatment of long-term assets on the example of Kraš Plc
Accounting treatment of long-term assets on the example of Kraš Plc
Lea Bralić
The final paper deals with the topic of the accounting treatment of long-term assets on the example of the company Kraš Plc. The company's operations need to have long-term and short-term assets, which can be: tangible and intangible, financial, and receivables. Long-term tangible and intangible assets of the company are consumed over time, depreciated or lost in value, and depreciation with a number of other factors significantly affects the presentation of business results of the company...
Akceptiranje poslovnih funkcija menadžmenta u obrtu  "Autoprijevoznik Davor Fabijanić Crni" Pag
Akceptiranje poslovnih funkcija menadžmenta u obrtu "Autoprijevoznik Davor Fabijanić Crni" Pag
Marin Fabijanić
U doba velike gospodarske i ekonomske krize koja je zahvatila cijeli svijet desile su se mnoge krucijalne promjene u cijelom svjetskom gospodarstvu. Jedna od većih promjena je ubrzaniji nastanak, ali i nestanak poduzeća, no, simptomatično je da se ista konstatacija može vezivati i za druge organizacijske oblike, npr. poduzeća, obrte, zadruge i sl. U ovom radu se prati opstanak obrta u svijetu, Europi, Hrvatskoj te naposljetku u Gradu Pagu. U suštini ekonomska kriza je značajno...

Pages