disertacija
Eko - socijalno - tržišni model gospodarstva u funkciji održivog razvoja Republike Hrvatske

Marko Šundov (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet