diplomski rad
Utjecaj percipirane cijene i kvalitete na odluku o kupnji kod krivotvorenih proizvoda

Valentino Bajčić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet