disertacija
Utjecaj međusektorskih odnosa na potrošnju i onečišćenje vode u gospodarstvu Republike Hrvatske

Saša Čegar (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet