završni specijalistički
Utjecaj fer vrijednosti dugotrajne materijalne imovine na iskazani financijski položaj poduzeća

Tanja Pucić Orbanić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet