professional thesis
Utjecaj fer vrijednosti dugotrajne materijalne imovine na iskazani financijski položaj poduzeća

Tanja Pucić Orbanić (2016)
University of Rijeka
Faculty of Economics and Business