završni specijalistički
Kreiranje i upravljanje markom urbane sredine

Dijana Zekić Kereži (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet