professional thesis
Creating and managing the brand of the urban environment

Dijana Zekić Kereži (2016)
University of Rijeka
Faculty of Economics
Metadata
TitleKreiranje i upravljanje markom urbane sredine
AuthorDijana Zekić Kereži
Mentor(s)Ivan Mencer (thesis advisor)
Abstract
U cilju postizanja prepoznatljivosti na tržištu, gradovi poput proizvoda i tvrtki, stvaraju marku urbane sredine. Kako su potrošači lojalni određenim proizvodima, tako i određene ciljne skupine prepoznaju marku određene urbane sredine i postaju odani određenim obilježjima te urbane sredine. Zadatak ovog rada je semantički, logički i semiotički definirati i determinirati marku kao pojam, njezino značenje i način prenošenja poruke pripadnicima ciljne grupe. Razrađeni su bitni elementi marke i vrste marke, koji su efekti (ishodi) stvaranja marke i njenog uspješnog ili neuspješnog pozicioniranja na tržištu. Ujedno su prikazane i neke od metoda utvrđivanja vrijednosti najuspješnijih i najmoćnijih marki u svijetu. Posebno su obrađene specifičnosti marke urbane sredine s obzirom na činjenicu da je urbana sredina geografska jedinica i ne može se kao proizvod ili usluga ponuditi nigdje izvan geografskih koordinata same te urbane sredine. Obrađeni su psihološki i sociološki činitelji na temelju kojih se formira imidž i reputacija urbane sredine, a dodatno su obrađene i specifičnosti konkurentskog odnosa pojedinih urbanih sredina s ukazivanjem i na mogućnost kooperacije zasnovane na socijalnoj osjetljivosti kao bitnoj ljudskoj osobini. Kroz povijesni razvoj i važnije značajke grada Bjelovara, razvojnu strategiju unapređenja grada, stvorena je podloga za izradu SWOT analize i istraživanje potreba i sklonosti stanovnika grada Bjelovara. U radu su analizirana već provedena istraživanja Državnog zavoda za statistiku, Centra za istraživanje tržišta -Gfk, Interbrenda i MillWard Browna kao i istraživanje provedeno anketom za potrebe ovog magistarskog rada. Na temelju tako prikupljenih podataka predložen je model upravljanja markom urbane sredine grada Bjelovara, koncipirani su misija, vizija i ključni ciljevi grada Bjelovara te su definirane ciljne grupe kojima su namijenjeni sadržaji koju su uobličeni porukom kodiranom u predloženom grafičkom dizajnu s pratećim sloganom. Ujedno je u tom dijelu rada predložen i model promocije marke grada Bjelovara, od načina gradnje do održavanja njene reputacije, a sve to je moguće s minimalnim sredstvima odmah implementirati u praktični život. Time bi se u gradu pokrenula živost i intenzivirala volja i želja ljudi da sami doprinesu svojem zapošljavanju i kreiranju izvora prihoda.
Keywordsbrand consumer urban environment competition strategy identity design promotion image reputation city Bjelovar
Parallel title (English)Creating and managing the brand of the urban environment
Committee MembersHelga Pavlić Skender (committee chairperson)
Ivan Frančišković (committee member)
Ivan Mencer (committee member)
GranterUniversity of Rijeka
Faculty of Economics
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate specialist
Study programmeMarketing management
Academic title abbreviationuniv.spec.oec.
Genreprofessional thesis
Language Croatian
Defense date2016-05-09
Parallel abstract (English)
Similar to products and companies, cities also build their urban environments into brands. Just like consumers remain loyal to certain products, so do particular target groups recognize the brand built by an urban environment and develop loyalty to some of its features. The aim of this paper is to provide a semantic, logical and semiotic definition of the concept of branding, its meaning and the way the message is conveyed to target group members. The paper analyses important elements that make up a brand, types of brand, the effects (outcomes) produced by building a brand, and its successful or unsuccessful positioning on the market. Furthermore, it gives an overview of some of the methods of value assessment of the world’s most successful and powerful brands. The paper lays special focus on specific features of urban branding with regard to the fact that an urban environment is a geographic unit that cannot be offered as a product or service outside the geographic coordinates that position it in a particular space. It also provides an analysis of psychological and sociological factors on which the formation of image and reputation of an urban environment is based, as well as the specific competition between particular urban environments. In addition to this, it points to the possibility of cooperation based on social sensitivity as an important human characteristic. Based on the city of Bjelovar’s historical development, important characteristics and development strategy the foundation has been provided for carrying out an analysis and study of the needs and preferences of its inhabitants. The paper analyses the research previously conducted by the Croatian Bureau of Statistics, GfK Market Research Centre, Interbrand, Millward Brown, as well as the results of the survey carried out specifically for this master’s thesis. On the basis of data thus collected the paper suggests a model of managing the brand of Bjelovar as an urban environment, establishes the city’s key objectives, mission and vision of what it wants to achieve, and defines the target groups for what the city offers, which is presented in a message, coded in a proposed graphic design with an accompanying slogan. Also, this section of the paper proposes a model of promoting the Bjelovar city brand, from building it to maintaining its reputation. All this can be practically implemented immediately with minimal resources. This would reinvigorate the city and intensify the inhabitants’ drive to make their own contribution to opening up employment opportunities and creating sources of income.
Parallel keywords (Croatian)marka potrošač urbana sredina konkurencija strategija identitet dizajn promocija imidž reputacija grad Bjelovar
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:654849
CommitterVesna Knez