završni specijalistički
Vrijednost investicijskog projekta
izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa u Rijeci

Ratko Kogoj (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet