professional thesis
Vrijednost investicijskog projekta

Ratko Kogoj (2016)
University of Rijeka
Faculty of Economics and Business