završni specijalistički
Konkurentnost prehrambene industrije Kraš na tržištu zemalja jugoistočne Europe

Marina Jakovljević (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet