završni specijalistički
Implementacija marketinške koncepcije u poduzećima duhanske industrije

Tatjana Milotić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet