završni specijalistički
Uloga kontrolinga u poslovanju i širenju poduzetničkog centra

Margareta Goić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet