završni specijalistički
Elektrane na biomasu i bioplin - ekonomsko i financijsko vrednovanje

Dubravko Balaško (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet