disertacija
Makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije na ekonomski rast hrvatskog gospodarstva

Pavle Jakovac (2014)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet