Znanstveni rad - Pregledni rad
Utjecaj računovodstvenog konzervatizma na financiranje investicija

Čičak, Josip; Sikirić, Ana Marija; Tomljanović, Marko (2016)