Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Socio-demografske determinante financijske pismenosti građana Republike Hrvatske

Bujan, Ivana; Cerović, Ljerka; Dukić Samaržija, Nikolina (2016)