završni specijalistički
Marketing u turizmu Šibensko-kninske županije

Matea Lozančić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet