disertacija
Utjecaj terorizma na priljev inozemnih direktnih investicija

Petar Mišević (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet