završni specijalistički
Modeli poticanja proizvodnje električne energije iz fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe kućanstava

Danijel Beljan (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet