završni specijalistički
Projekt uvođenja kontroling funkcije u poduzeće Gavranović d.o.o.

Marijanka Paušić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet