završni specijalistički
Pomoćne usluge i uravnoteženje elektroenergetskog sustava na liberaliziranom tržištu električne energije

Marin Antunović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet