diplomski rad
Utjecaj situacijskih čimbenika na zadovoljstvo potrošača wellness uslugom

Mia Vukdragović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet