disertacija
Uloga i utjecaj institucionalnih investitora na razvoj tržišta kapitala odabranih tranzicijskih zemalja i Republike Hrvatske

Bojana Olgić Draženović (2012)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet