disertacija
Optimizacija drvnih klastera primjenom koncepta menadžmenta opskrbnog lanca

Luka Samaržija (2014)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet