završni specijalistički
Model potrošnje energije u sektoru prometa Republike Hrvatske - transpozicija ciljeva Europske unije u pogledu smanjenja CO2 emisija

Bruno Židov (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet