završni specijalistički
Značaj Internet marketinga u promociji visokih učilišta

Ivana Jadrić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet