završni specijalistički
Potencijal malih hidroelektrana u Republici Hrvatskoj

Ivana Milinković Turalija (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet