disertacija
Zadovoljstvo korisnika i reakcija na ciljno odabrani olfaktorni podražaj u transferu znanja

Maja Vujičić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet