diplomski rad
Fiskalni položaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj

Tamara Ema Privileggio (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet