završni specijalistički
Ekonomski učinci korištenja stlačenog prirodnog plina u cestovnom gospodarskom prometu u Republici Hrvatskoj

Mario Jelić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet