završni specijalistički
Uloga i zadaci kontrolinga u konceptu integriranog izvještavanja

Ines Krpina (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet