disertacija
Utjecaj potrošnje energije na ekonomski rast u razvijenim i post-tranzicijskim zemljama Europske unije

Tanja Fatur Šikić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet