disertacija
Utjecaj vodstva na organizacijsku uspješnost u hotelijerstvu

Sanda Grudić Kvasić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet