Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
TREBA LI OPOREZIVATI KUPNJU NEKRETNINA U HRVATSKOJ? - STAV STANOVNIŠTVA

Baljak, Božena; Blažić, Helena; Štambuk, Ana; Tomas Žiković, Ivana; Zaninović, Vinko (2018)