disertacija
Ulaganje u istraživanje i razvoj - čimbenik prilagodbe zemalja Zapadnoga Balkana gospodarstvu EU

Marko Tomljanović (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet