doctoral thesis
Međuzavisnost osobnih vrijednosti i etičkoga ponašanja najvišega poslovodstva s poslovanjem hotelskih poduzeća

Marija Ivaniš (2014)
University of Rijeka
Faculty of Economics and Business