Scientific paper - Original scientific paper
ANALYSIS OF THE IMPACT OF SELECTED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FACTORS ON THE PERFORMANCE OF WOOD INDUSTRY CLUSTERS IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Zekić, Zdravko; Samaržija, Luka (2017)
Metadata
Language English
Title (Croatian)Analiza utjecaja odabranih čimbenika menadžmenta opskrbnog lanca na poslovanje drvnih klastera u Republici Hrvatskoj
Title (English)ANALYSIS OF THE IMPACT OF SELECTED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FACTORS ON THE PERFORMANCE OF WOOD INDUSTRY CLUSTERS IN THE REPUBLIC OF CROATIA
AuthorZekić, Zdravko
Samaržija, Luka
Abstract (Croatian)
Svrha ovog rada je utvrditi značaj koncepta menadžmenta opskrbnog lanca u drvnim klasterima u Hrvatskoj kao tranzicijskoj državi, odnosno istražiti vezu između informatičke tehnologije, odnosa s partnerima, procesa dodavanja vrijednosti i performansi opskrbnog lanca te vezu između performansi opskrbnog lanca i konkurentske prednosti članica klastera. Istraživanje je provedeno na 20,8% poduzeća u drvnim klasterima Republike Hrvatske. Najprije je provedeno anketno istraživanje, a zatim su prikupljeni podaci podvrgnuti faktorskoj analizi kako bi se utvrdili faktori koji opisuju čimbenike menadžmenta opskrbnog lanca. U posljednjoj fazi izvršena je višestruka regresijska analiza kako bi se testirao doprinos čimbenika performansama opskrbnog lanca i doprinos performansi opskrbnog lanca konkurentskoj prednosti. Istraživanjem je utvrđen samo odnos s partnerima kao statistički relevantan, dok doprinos procesa dodavanja vrijednosti i informatičke tehnologije nije. Izostanak dvaju važnih čimbenika sugerira da članice klastera nisu funkcionalno povezane već da su klasteri primarno uspostavljeni po geografskom načelu. Stečena saznanja sugeriraju da je potrebno promijeniti upravljačku paradigmu u Hrvatskim drvnim klasterima, odnosno staviti veći fokus na funkcionalnu integraciju članica umjesto na geografsku povezanost koja je još uvijek dominantno zastupljena u tranzicijskim državama kao osnovni kriterij uspostave klastera.
Abstract (English)
The purpose of this study is to determine the importance of supply chain management (SCM) in Croatian wood industry clusters by investigating the relations between information technology, partner relationships, the value added process and supply chain performance as well as the relation between supply chain performance and the competitive advantage of members within the clusters. The study included 20.8% of the companies being part of Croatian wood clusters. The first phase involved a survey among these companies. The collected data was then subjected to factor analysis to identify supply chain management factors. The last phase involved a multiple regression analysis to test the impact and contribution of individual factors on supply chain performance as well as the impact of supply chain performance on competitive advantage. It has been established that only the partner relationship has proven to be relevant, while the contributions of the value added process and information technology have not. The absence of these two important factors suggests that cluster members are not functionally linked and that clusters are primarily established on geographic principle. The findings indicate a need to change the management paradigm in Croatian wood industry clusters by putting greater focus on the functional rather than geographical integration of members, which is still dominantly present as the basic criterion for establishing clusters in transitional countries.
Keywords (Croatian)drvni klasteri menadžment opskrbnog lanca konkurentska prednost funkcionalna povezanost
Keywords (English)Wood Industry Clusters Supply Chain Management Competitive Advantage Functional Connectivity
Publication typescientific paper - original scientific paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleEkonomski pregled
NumberingVol. 68, No. 1, pp 59-87
ISSN0424-7558
e-ISSN1848-9494
Datepublication: 04.04.2017.
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/179104
Scientific fieldSOCIAL SCIENCES
Economics
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Economics
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:377636