master's thesis
Financiranje poslovanja Hrvatske pošte emisijom obveznica i njihovo računovodstveno praćenje

Melita Markušić (2017)
University of Rijeka
Faculty of Economics and Business