professional thesis
Nužnost i potreba primjene metrike marketinga u Republici Hrvatskoj

Marino Nakić (2016)
University of Rijeka
Faculty of Economics
Metadata
TitleNužnost i potreba primjene metrike marketinga u Republici Hrvatskoj
AuthorMarino Nakić
Mentor(s)Jasmina Dlačić (thesis advisor)
Abstract
Polako prolazi vrijeme u kojem su se proračuni marketinga trošili bez odgovornosti u nedostatku informacija, bez analitičke podloge i mjerene povratne sprege. Bez primjene mjerila kojima će mjeriti učinkovitost marketinga, poslovni subjekti nemaju racionalnu osnovu na kojoj mogu prosuđivati o prošlosti, sadašnjosti i projicirati potencijal budućih događanja. Primjena metrike marketinga u Republici Hrvatskoj, u ovom trenutku, ne postoji kao dio sustavnog poslovnog promišljanja i djelovanja u svakodnevnoj operativnoj praksi, zbog čega se nerijetko dolazi do zaključka kako se marketinške odluke donose neodgovorno i netransparentno. Time se istovremeno ruši povjerenje u marketing kao poslovnu funkciju koju obilježava nerazumljivost i u većoj mjeri nesposobnost da prikaže svoju vrijednost i doprinos financijskoj uspješnosti poslovnog subjekta. Primjena metrike marketinga u Republici Hrvatskoj velika je nepoznanica kako na razini poslovne prakse dok na području stručnih i znanstvenih istraživanja gotovo da i ne postoji. Autor rada, prije svega empirijskim istraživanjem na temu prakse primjene metrike marketinga na razini poslovnih subjekata u Gradu Zagrebu, koji ima značajan udjel u sveukupnoj gospodarskoj aktivnosti na nacionalnoj razini, prikazuje dostignutu razinu primjene metrike marketinga u svrhu osvješćivanja nužnosti i potrebe njezine primjene, a sve kako bi se povećala djelotvornost i učinkovitost marketinških odluka. Praktičari, voditelji poslova marketinga, iskazuju i potvrđuju važnost mogućnosti da marketing mjeri svoju vrijednost. Upravo bi u Republici Hrvatskoj stvaranje svojevrsne kritične mase stručnih i znanstvenih istraživanja na temu primjene metrike marketinga, a osobito s osnove povezivanja istih s financijskim uspjehom poslovnog subjekta, mogao biti značajan poticaj koji će poslovnu zajednicu motivirati na uvođenje ove nedvojbeno neophodne poslovne prakse na razini koja je primjerena mogućnostima poslovnih subjekata. Praksa uvođenja i primjene metrike marketinga kompleksan je proces koji poslovne subjekte ne lišava brojnih kadrovskih, vremenskih, know how i infrastrukturnih izazova koji istovremeno traže puno strpljenja i truda, ali proces koji je neminovan jer u suprotnom marketinški doprinos ostavlja u domeni neozbiljnog poslovnog hazarda.
Keywordsmarketing analysis marketing conception marketing marketing metrics marketing productivity marketing efficiency
Committee MembersLara Jelenc (committee chairperson)
Dina Lončarić (committee member)
Jasmina Dlačić (committee member)
GranterUniversity of Rijeka
Faculty of Economics
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate specialist
Study programmeMarketing management
Academic title abbreviationuniv.spec.oec.
Genreprofessional thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-11
Parallel abstract (English)
The time when marketing budgets were spent without accountability in the absence of information, and without analytical basis and measured feedback, is slowly coming to an end. Without applying a scale for measuring marketing efficiency, business entities have no rational basis for evaluating the past and the present and estimating the potential of future events. At the present moment, marketing metrics is not applied in the Republic Croatia as part of systematic business considerations and actions taken in everyday operative practice, which often leads to the conclusion that marketing decisions are being made without any responsibility or transparency. This also serves to destroy trust in marketing as a business function characterised by opaqueness and, to a larger degree, inability to demonstrate its value and contribution to the financial success of a business entity. In the Republic of Croatia, applying marketing metrics is a largely unknown concept on the business practice level and is almost non-existent in the field of expert and scientific research. By way of empiric research into the practice of applying marketing metrics on the level of business entities in the City of Zagreb, which compromises a significant part of the overall national-level economic activity, the author shows the current level of applying marketing metrics in the hope of raising awareness of the necessity of its application, with the end goal of increasing the efficiency of marketing decisions. Practitioners and marketing managers confirm the importance of marketing having the opportunity to measure its value. In the Republic of Croatia particularly, creating a certain critical mass of expert and scientific research on applying marketing metrics, especially on the basis of linking said research with financial success of a business entity, could provide a significant incentive that would motivate the business community to introduce these, undoubtedly indispensable, business practices on a level corresponding to the capabilities of business entities. The practice of introducing and applying marketing metrics is a complex process that does not deprive business entities of numerous challenges pertaining to personnel, time management, know-how and infrastructure, which at the same time require much patience and effort, but represents a path that is inevitable, as the lack thereof leaves the marketing contribution in the domain of frivolous business hazard.
Parallel keywords (Croatian)analiza marketinga koncepcija marketinga marketing metrika marketinga produktivnost marketinga učinkovitost marketinga
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:765903
CommitterVesna Knez