master's thesis
Utjecaj unapređenja prodaje na ponašanje potrošača prilikom kupnje

Viki Krapljanov (2018)
University of Rijeka
Faculty of Economics and Business