master's thesis
CVP (Cost-Volume-Profit) analiza kao instrument poslovnog odlučivanja u uslužnoj djelatnosti

Antonella Juranić (2018)
University of Rijeka
Faculty of Economics and Business