disertacija
Procjena inovativnosti s aspekta poduzetničke orijentacije, tržišne orijentacije i orijentacije na učenje

Helena Šlogar (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet