Galjanić, Ema: Odabir najboljeg oblika komunikacije u uspješnom pregovaranju na primjeru poduzeća Lošinjska plovidba - Turizam d.o.o.

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations