Kusturin, Ivana: Primjena agencijske teorije u razumijevanje poslovne perspektive poduzeća Decathlon d.o.o.

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations