Scientific paper - review paper
MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE KONCEPTA UČEĆE ORGANIZACIJE S OBZIROM NA KULTURALNE SPECIFIČNOSTI

Rupčić, Nataša; Gaica, Edita (2018)